Punts deixalleria


Consulta de punts

L'ordenança municipal T08 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals, estableix que s’atorgarà una bonificació de la taxa d’escombraries domiciliàries a totes aquelles unitats tributàries dels habitatges que hagin utilitzat la deixalleria durant l’exercici anterior.

  • Per a obtenir el descompte mínim (B) calen 10 punts d’acord amb les condicions del document adjunt, a més d’aportar com a mínim, 3 tipologies diferents de residus durant l’any.
  • Per a obtenir el màxim de descompte (A): calen 20 punts d’acord amb les condicions del document adjunt, a més d’aportar com a mínim, 6 tipologies diferents de residus durant l’any.

El període d’acreditació d’ús de la deixalleria serà de gener a desembre, i el % de bonificació s’aplicarà en funció de l’ordenança municipal del següent exercici.

Consulta els punts en aquest enllaç: deixalleria.lagarriga.cat 

Si teniu dubtes, podeu enviar un correu a mediambient@ajlagarriga.cat amb el número de targeta i/o DNI.

Deixalleria fixa

Carrer Joan Brossa, s/n

08530 - La Garriga

93 744 50 98

HORARI HABITUAL: Dimarts de 16 a 19 h, dimecres a divendres de 9.30 a 13.30 h / de 16 a 19 h, dissabtes de 9 a 15 h i diumenges de 9 a 14.30 h HORARI D'ESTIU: Dimarts de 16 a 19 h i dimecres a diumenges de 8 a 14 h

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-02-2022 12:39