Polígons industrials

 

La Garriga és un municipi dedicat majoritàriament a la indústria i al comerç, sense deixar de banda el sector de serveis (amb tendència a l’alça com a molts altres municipis) i en concret els derivats de la restauració i el termalisme. L’agricultura, com en general a la resta de la comarca, s’ha anat convertint, majoritàriament, en una activitat residual. El sòl industrial del municipi ocupa destacades empreses tant de tecnologia punta, com metal·lúrgiques o comercialitzadores.

L’activitat industrial es concentra a la zona sur del municipi, amb els polígons de can Met Sidru, Congost, Can Illa i Can Terrés, de recent construcció. També trobem una concentració industrial a Can Noguera, a l’altra banda del riu.

En general, al municipi hi conviuen empreses de dimensió mitjana-gran amb empreses de dimensió petita i microempreses. Les indústries tradicionalment més representatives del municipi són en la seva majoria de dimensió reduïda, no sobrepassant en cap cas els 40 treballadors.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-04-2019 11:06