Oferta pública d'Ocupació

NOTA  INFORMATIVA:  SUSPENSIÓ  DELS  TERMINIS  DE  TOTS  ELS  PROCESSOS SELECTIUS.

De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret  463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat  d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret queden suspesos els terminis administratius.

En relació amb els processos selectius de l’Ajuntament de la Garriga s’informa:

Processos  selectius amb  termini de  presentació  d’instàncies  finalitzat abans del 14/03/2020:

  • S’interromp  el  termini  per  a  l’emissió  de  la  llista  d’admesos  i exclosos, fixació nominal de l’òrgan de selecció i data d’examen fins que es mantingui la declaració de l’estat d’alarma. Finalitzada  la  seva  vigència  es  reprendran  els  terminis  pel  temps  que resti segons el procés corresponent.

Processos  selectius amb  termini  oberta  14/03/2020 per  a  la  presentació d’instàncies:

  • S’interromp  el  termini  per  a  la  presentació  d’instàncies  des  del 14/03/2020 i fins que es mantingui la declaració de l’estat d’alarma. Els/les  aspirants  que  vulguin  presentar  la  instancia  de  participació  ho podran  fer quan s’aixequi  la  vigència  de  l’estat  d’alarma,  moment  en què  es  reprendran  els  terminis  pel  temps  que  resti  segons  el  procés corresponent.
  • Les instàncies   presenta des de   forma   telemàtica   dins   el   període d’interrupció, tindran vigència el primer dia de represa dels terminis.

S’informarà a  través  de  la www.lagarriga.cat a l'apartat Oferta Pública d'Ocupació del  dia  que  es  reiniciaran  els terminis i del temps que resti per a cada procés.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-03-2020 13:19