Consulteu els punts de la deixalleria

Última revisió 14-02-2022 14:37
15/02/2022

Aquests punts, generats per les aportacions a la deixalleria, otorguen bonificacions en la taxa d'escombraries.

Per consultar els punts, cal entrar al web https://deixalleria.lagarriga.cat i introduir el codi de la targeta de persona usuària.

Per optar a la bonificació, cal anar a l'OAC de l'Ajuntament de la Garriga i sol·licitar una targeta amb codi de barres que servirà per identificar la persona usuària i els residus que aporti, mitjançant el lector digital de la deixalleria.

Les bonificacions obtingudes durant el periode 1 de gener a 31 de desembre de l'any corrent seran aplicades en el rebut d'escombraries de l'any següent.

En cas de dubte, podeu contactar a l’adreça mediambient@ajlagarriga.cat.