Cartes de serveis

La carta de serveis municipals recull les prestacions que ofereix l’Ajuntament a la ciutadania per tal que conegui els serveis als que té dret i els sistemes per participar o fer propostes de millora. 

En cada carta de serveis s'informa dels objectius, dels canals d'informació, dels compromisos i de com mesurar-los, les persones de contacte i els equipaments relacionats.

La carta de serveis és vigent fins al maig de 2023. Es revisarà cada 4 anys o sempre que tinguin lloc les següents circumstàncies: modificacions normatives, canvis en l'organització o introducció de nous serveis.

 

Àrea d'Alcaldia - Presidència

Regidoria d'Alcaldia

Carta de serveis d'Alcaldia

Regidoria Seguretat Ciutadana i Governació

Carta de Serveis de Seguretat Ciutadana

Àrea de Serveis Interns

Regidoria Serveis Interns

Carta de serveis de Contractació

Carta de serveis de Secretaria i Serveis Jurídics

Carta de serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Carta de serveis de Recuros Humans

Carta de serveis de l' Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació

Carta de serveis de l'Arxiu Municipal

Regidoria d'Hisenda

Carta de serveis d' Hisenda

Regidoria de Tecnologies de la Informació i Comunicació

Carta de serveis de Societat del Coneixement

Regidoria de Participació

Carta de serveis de Participació

Àrea de Serveis a les Persones

Regidoria d' Educació i Formació

Carta de serveis d' Atenció Educativa

Carta de serveis de l' Escola Bressol Municipal Les Caliues

Carta de serveis de l' Escola Municipal d'Art i Disseny EMAD

Carta de serveis Escola municipal d'Educació EME

Carta de serveis de l' Escola Municipal de Música EMM

Regidoria d' Acció Social

Carta de serveis d'Acció Social i Habitatge

Carta de serveis de Gent Gran

Carta de serveis de Salut

Regidoria de Cooperació, Igualtat i Barris

Carta de serveis d'Igualtat

Carta de serveis de Cooperació

Àrea de Promoció de la Ciutat

Regidoria de Promoció Econòmica

Carta de serveis de Consum

Carta de serveis del Servei Local d'Ocupació

Carta de serveis d'Emprenedoria

Carta de serveis de Comerç

Carta de serveis d'Empresa

Carta de serveis de Treball

Regidoria de Patrimoni i Turisme

Carta de serveis de Patrimoni i Turisme

Regidoria d' Esports

Carta de serveis d'Esports

Regidoria de Cultura

Carta de serveis de Cultura

Carta de serveis del Teatre

Carta de serveis de la Biblioteca

Regidoria de Joventut i Infància

Carta de serveis de Joventut i Infància

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-04-2022 11:45