Qualitat de l'aire i impacte acústic

En aquest apartat podeu trobar informació referent a la qualitat ambiental de l’aire del municipi en matèria de contaminació atmosfèrica i impacte acústic.

L’any 2008 es va realitzar un estudi sobre la contaminació atmosfèrica al municipi amb una unitat mòbil facilitada per la Diputació de Barcelona. Es van analitzar les concentracions de: partícules (PM10), diòxid de nitrogen (NO2), Ozó (O3) , compostos orgànics volàtils (BTEX) i compostos orgànics volàtils.
Podeu trobar adjunts l’estudi sobre la qualitat de l’aire en una zona del municipi de la Garriga del 2008 i del 2016.

També podeu consultar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).

D’altra banda, també es disposa d’un equip de monitoratge que mesura de forma continuada els nivells d’emissions electromagnètiques de radiofreqüència. L’objectiu és que aquests nivells siguin inferiors als nivells permesos per la normativa vigent.

Finalment, al 2014 l’ajuntament va aprovar l’ordenança reguladora de soroll i vibracions que té per objectiu regular les mesures i instruments necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. D’aquest exercici se n’obté també el mapa de soroll i capacitat acústica de La Garriga, també consultable.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-05-2019 12:35