Punts deixalleria


Consulta de punts

L'ordenança municipal T08 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de gestió de residus municipals, estableix que s’atorgarà una bonificació de la taxa d’escombraries domiciliàries a totes aquelles unitats tributàries dels habitatges que hagin utilitzat la deixalleria durant l’exercici anterior.

  • Per a obtenir un descompte del 10% en la taxa cal registrar 10 aportacions a la deixalleria municipal, fixa o mòbil.

El període d’acreditació d’ús de la deixalleria serà de gener a desembre, i el % de bonificació s’aplicarà en la taxa del següent exercici.

Consulta de les aportacions fetes durant l’any 2024 al web https://deixalleria.lagarriga.cat/ 

Si teniu dubtes, podeu enviar un correu a mediambient@ajlagarriga.cat amb el número de targeta i/o DNI.

Deixalleria fixa

Carrer Joan Brossa, s/n

08530 - La Garriga

93 744 50 98

HORARI HABITUAL: Dimarts de 16 a 19 h, dimecres a divendres de 9.30 a 13.30 h / de 16 a 19 h, dissabtes de 9 a 15 h i diumenges de 9 a 14.30 h HORARI D'ESTIU: Dimarts de 16 a 19 h i dimecres a diumenges de 8 a 14 h

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-03-2024 14:26