Policia Local

 

La Policia Local de la Garriga és el servei de l’Ajuntament que té com a missió principal protegir el lliure exercici dels drets, llibertat i seguretat dels ciutadans, i contribuir a una millor convivència ciutadana.

És un institut armat de naturalesa civil que exerceix les funcions establertes a la Llei orgànica 2/86, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat i a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de Policies Locals de Catalunya. La Policia Local presta un servei de resposta immediata davant qualsevol emergència o conflicte que requereixi la seva intervenció, en els 19,72 quilòmetres quadrats que comprenen el municipi de la Garriga, durant les 24 hores del dia.

El cos de la Policia Local de la Garriga està format per un inspector, cinc caporals i vint-i-tres agents.

La ubicació de les dependències de la Policia Local es troba en la planta baixa de l'Ajuntament, en el Carrer Centre, 6.

Telèfon: 93 871 80 92
Correu electrònic: policialocal@ajlagarriga.cat
Fax: 93 871 73 71

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-07-2022 18:43