Planejament i gestió urbanística en tràmit


Títol    Document    Url
Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B3 (Can Vilanova)  Avanç de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de la Garriga al sector B3 (Can Vilanova)   Enllaç
  Document inicial estratègic   Enllaç
  Certificat de Ple de data 26.02.2020 relatiu a l'aprovació de l'avanç de la "Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B3 Can Vilanova"   Enllaç
  Estudi ambiental    Enllaç
  Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de la Garriga al sector B3 (Can Vilanova)   Enllaç
  Certificat de Ple de data 28 d'octubre de 2020 relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de la Garriga al sector B-3 "Can Vilanova"   Enllaç
Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B4 (Can Poi)  Avanç de la modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B4 (Can Poi)   Enllaç
  Document inicial estratègic   Enllaç
  Certificat de Ple de data 26.02.2020 relatiu a l'aprovació de l'avanç de la modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B4 (Can Poi)   Enllaç
  Estudi ambiental    Enllaç
  Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de La Garriga al sector B4 (Can Poi)   Enllaç
  Certificat de Ple de data 30 de setembre de 2020 relatiu a l'aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació de la Garriga al sector B4 (Can Poi)   Enllaç
Modificació puntual del Pla general d'ordenació de la Garriga al sector B5 (Can Violí)  Modificació puntual del Pla general d'ordenació de la Garriga al sector B5 (Can Violí)   Enllaç
  Document inicial estratègic   Enllaç
  Certificat de Ple de data 29.04.2020 relatiu a l'aprovació de l'avanç de la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística del municipi de la Garriga referent al sector B5 Can Violí   Enllaç
Projecte d'instal·lació d'un ascensor a l'edifici polivalent de Can Luna  Certificat de la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària del dia 20 de juliol de 2020 relatiu a l'aprovació inicial del projecte d'instal·lació d'un ascensor a l'edifici polivalent de Can Luna   Enllaç
Projecte ús provisional 3 pistes de pàdel a l'equipament docent privat SEK CATALUNYA, a l'Avinguda Tremolencs 24-26  Projecte ús provisional 3 pistes de pàdel a l'equipament docent privat SEK CATALUNYA, a l'Avinguda Tremolencs 24-26   Enllaç
Adequació de la urbanització exterior del conjunt monumental de la Doma a la Garriga  Annex projecte execució   Enllaç
  Projecte execució 1.2   Enllaç
  Projecte execució 2.2   Enllaç
Aprovació inicial del conveni urbanístic per a la urbanització de la totalitat de l'amplada del vial Joan Maragall com a part integrant del "Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació número 33 de la plaça de la Pau / carrer Satèl·lits de   Aprovació inicial del conveni urbanístic per a la urbanització de la totalitat de l'amplada del vial Joan Maragall com a part integrant del ?Projecte d'urbanització de la Unitat d'Actuació número 33 de la plaça de la Pau / carrer Satèl·lits de la Garriga.   Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-11-2019 11:06