Pressupostos


El pressupost és l’eina bàsica de gestió dels recursos municipals. En concret, és l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat i els seus organismes autònoms, i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l’exercici.

El programa d’actuació de l’Ajuntament, mitjançant el qual s’han d’assolir els objectius del govern municipal, té la seva plasmació numèrica, anualment, en el pressupost, per mitjà del qual s’assignen els recursos previsibles a la consecució de les finalitats preteses.

En aquest apartat trobareu l'enllaç a la pàgina de la Diputació de Barcelona on apareix tota la informació publicada pel municipi al BOPB, relativa als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris, etc) i a les seves plantilles. Així mateix, podreu accedir a les dades relatives al Pressupost  Municipal que s'han publicat al Portal de Transparència de l'Ajuntament de la Garriga.


Títol Document Url
Pressupost 2024Pressupost 2024 Ajuntament de la Garriga Enllaç
Pressupost 2023Pressupost Ajuntament de la Garriga 2023 Enllaç
Pressupost 2022Pressupost Ajuntament de la Garriga 2022 Enllaç
Pressupost 2021Pressupost Ajuntament de la Garriga 2021 Enllaç
Pressupost 2020Pressupost Ajuntament de la Garriga 2020 Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-03-2022 18:59