Cost de les campanyes de publicitat institucional


De conformitat amb l’article 9.1f de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern del Parlament de Catalunya, per tal de poder informar als ciutadans i ciutadanes de l’import anual destinat a la difusió de les activitats, serveis i resultats de les administracions públiques, es publica el cost de les campanyes de publicitat institucional i l’import contractat a cada mitjà de comunicació.


Títol    Document    Url
Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació de l'exercici 2019  Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació de l'exercici 2019   Enllaç
Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació de l'exercici 2018   Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació de l'exercici 2018    Enllaç
Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació de l'exercici 2017   Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació de l'exercici 2017    Enllaç
Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació de l'exercici 2016   Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació de l'exercici 2016    Enllaç
Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació de l'exercici 2015   Publicació del cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació de l'exercici 2015    Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-11-2019 12:22