Regidoria d'Habitatge i Projectes

Inclou habitatge, activitats i llicències urbanístiques i projectes

Des de la Regidoria d'Habitatge es vol afavorir un habitatge digne a les persones que ho necessitin i s'elebaoraran estudis de necessitats, de mircrocrèdits i d'ajuts de rehabilitació per tal d’afavorir la seva habitabilitat, accessibilitat o millora energètica.

El PAM marca altres línies d'actuació com:

  • Coordinar les accions referents a l’accés a l’habitatge amb els agents implicats: PAH, CCVO, Diputació de Barcelona i Agència de l’Habitatge de Catalunya
  • Ajudar a tramitar els ajuts i subvencions corresponents de les diverses administracions que garanteixin l’accés o la permanència a l’habitatge
  • Gestionar habitatges municipals d’urgència social per a pal·liar situacions d’extrema necessitat
  • Fomentar models alternatius de tinença d’habitatges com la masoveria urbana o l’habitatge compartit
  • Dissenyar diferents programes per afavorir que hi hagi habitatges de lloguer social
  • Signar un conveni amb l’Agència de l’Habitatge com a servei d’assessorament i mediació per a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica
     

Temes relacionats

Oficines

Servei d'Informació d'HabitatgeTel. 93.860.50.50habitatge@ajlagarriga.catHorari El Servei d'informació d'Habitatge atén amb cita prèvia

Informació relacionada