La Garriga un territori sostenible, net i saludable

5. Avançar cap a uns equipaments i infraestructures urbanes de qualitat i adequades a la ciutadania

5.1. Condicionar els equipaments municipals a les necessitats de les associacions i de la ciutadania

  

 • Disposar de nous equipaments per a Serveis Socials.
 • Estudiar la construcció d’una nova prefectura de la Policia Local.
 • Millorar l’emmagatzematge per les entitats.
 • Continuar amb el desenvolupament del projecte d’usos de Can Luna, amb la ubicació del nou estudi de Radio Silenci i la nova sala d’exposicions.
 • Estudiar el confort tèrmic de les escoles públiques de primària.
 • Adequar i millorar la infraestructura de l’Espai Jove.
 • Estudiar l'obertura a la ciutadania del Pati de la Torre del Fanal.
 • Eliminar progressivament les teulades d'amiant del les instal·lacions municipals.
 • Adequar i millorar la infraestructura del teatre, tot renovant la imatge interior i exterior per fer-la més atractiva i viva.
 • Reobrir el bar del teatre, per convertir-lo en un punt de trobada de la ciutadania.
 • Reformar la planta soterrani de la Biblioteca per dotar-la d’una Sala d’actes per realització d’activitats.
 • Invertir i vetllar pel manteniment i millora de les instal·lacions educatives i esportives.

5.2. Millorar els serveis bàsics de la via pública

   

 • Crear una brigada Exprés, que actuarà de forma immediata sobre el manteniment urgent de la via pública.
 • Millorar la neteja viària per garantir uns carrers nets.
 • Promoure la creació de nous refugis climàtics.
 • Potenciar i tenir cura del Passeig com a element de lleure i patrimoni.

5.3. Garantir un desenvolupament urbanístic adaptat al nostre municipi

 

 • Redactar un nou POUM que garanteixi l’equilibir demogràfic, la integritat territorial i la preservació de l’entorn.
 • Construir habitatge social de lloguer.
 • Construïr una nova piscina municipal com a refugi climàtic.
 • Elaborar un mapa d’instal·lacions municipals.

6. Incentivar una Garriga sostenible, neta, cívica i que afavoreixi el medi ambient

6.1. Promoure la mobilitat sostenible

 

 • Redefinir les prioritats de les polítiques de mobilitat
 • Impulsar la creació de camins escolars segurs i fer més amables els accessos als centres escolars.
 • Estudiar el nou servei de Bus a demanda per a apropar les urbanitzacions al centre del municipi.
 • Millorar l'accessibilitat dels carrers de la Garriga.
 • Estudiar la creació de noves zones d'aparcament al centre del municipi i condicionar les ja existents amb un pla de manteniment.
 • Potenciar la setmana de la Mobilitat Sostenible a la Garriga.
 • Fer un seguiment acurat de les obres de la R3.
 • Elaborar un pla de mobilitat que tingui en compte, entre altres coses, les obres de la R3.
 • Ampliar la xarxa de punts de recàrrega elèctrica per vehicles privats

6.2. Impulsar l’eficiència energètica i afavorir mesures de millora del medi ambient.

   

 • Crear comunitats energètiques.
 • Estudiar i treballar nous projectes d'energies renovables.
 • Potenciar el manteniment del verd urbà, preveient la poda adequada de l'arbrat i el desbrossament necessari de les àrees verdes.
 • Definir les franges de seguretat contra incendis en el perímetre de la Garriga.

6.4. Millorar les infraestructures per a bicicletes

 

 • Aprovar el Pla Local contra l'assetjament a ciclistes.
 • Aprovar el Pla de Manteniment i millora dels carrils bici de la Garriga i invertir en infraestructures per la pràctica esportiva ciclista.
 • Actuar per a fer viables els eixos ciclables Sud - Nord i Est Oest.
 • Ampliar els aparcaments segurs de bicicletes al costat d’equipaments.

6.5. Promoure la convivència i la cohesió social

 • Aprovar una ordenança de civisme com a eina per garantir el bon veïnatge.
 • Elaborar campanyes de civisme i conscienciació mediambiental dirigides a la ciutadania.
 • Realitzar una campanya comunicativa per difondre i fer pedagogia mediambiental i sostenible.

6.6. Millorar el sistema Porta a Porta

 

 • Analitzar de manera individual les necessitats dels diferents tipus d’usuaris i treballar conjuntament amb l’empresa concessionària per tal de millorar i adequar el servei de recollida.
 • Estudiar les incidències actuals sobre el sistema per tal d’aplicar mesures correctives o de millora.
 • Realitzar programes formatius a la ciutadania, amb especial incidència en les escoles, focalitzats en el reciclatge i la correcta gestió de les escombraries.

6.7. Promoure una gestió acurada i sostenible de l’aigua

 

 • Vetllar pel correcte manteniment de la llera del riu.
 • Realitzar una auditoria de les infraestructures i un mapa dels recursos hídrics que permetin la seva ordenació.
 • Elaborar un Pla estratègic de l'aigua que en promogui un ús eficient.
 • Redactar una ordenança de gestió de l’aigua.
 • Normalitzar l’ús d'aigua regenerada pel rec del verd urbà.
 • Preservar el Rec Monar com espai de suport del sector primari i com espai de memòria.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-11-2023 15:10