Posició comuna de Generalitat i ajuntaments per al projecte de duplicació de l'R3

Última revisió 28-06-2017 12:58
03/05/2016

El Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) i set ajuntaments del Vallès Oriental han acordat un posicionament comú i consensuat de les millores a incloure en el projecte de duplicació de via del tram Parets-la Garriga de l’R3 de Rodalies, que està redactant l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif).

L’informe, segons la nota de premsa emesa pel Departament, és un conjunt d’al·legacions dels ajuntaments deParets del Vallès, Mollet del Vallès, Montmeló, Canovelles, Granollers, les Franqueses del Vallès i la Garriga a l’estudi d’impacte ambiental del projecte que elabora el mateix Adif.

Al document, els ajuntaments demanen abordar de forma coordinada i concertada amb el Departament i els ajuntaments la programació dels treballs i la nova configuració viària que esdevindrà de l’execució del tancament perimetral, els nous passos a diferent nivell i la supressió dels passos a nivell, per garantir la mobilitat transversal i l’accessibilitat en condicions de seguretat a les estacions i al seu entorn proper.

Tractar, en coordinació amb els ajuntaments afectats, les mesures correctores per atenuar o corregir els impactes territorials, especialment als àmbits urbans, com són la ubicació de pantalles acústiques, el tractament dels talussos i la minimització d’ocupació de terrenys, també és una de les demandes que es fan des dels consistoris.

A més, per tal de vetllar pel compliment, s’ha demanat a l’Adif la creació d’una comissió de seguiment tècnic, integrada per representants del propi organisme estatal, del Departament i dels ajuntaments afectats, per tractar de forma coordinada i concertada l’abast i la definició de les actuacions, tant durant la redacció del projecte constructiu com durant la fase d’obres.

Segons la nota, les administracions han posat en valor que es tiri endavant el projecte, han demanat donar un impuls prioritari a les obres i han sol·licitat a l’ens estatal la creació d’una comissió de seguiment tècnic per tractar de forma coordinada tant el projecte constructiu com el seguiment dels treballs.

El projecte defineix la duplicació del tram de via única de 18,2 quilòmetres comprès entre les estacions de Parets del Vallès i la Garriga, seguint el corredor actual, així com el tancament perimetral del corredor, la millora de l’accessibilitat de les estacions i la modernització de la infraestructura ferroviària. No inclou la supressió dels set passos a nivell existents en aquest tram, atès que l’Adif preveu fer-ho amb caràcter previ a la duplicació de via.