p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} ">

Convocatòria de subvencions per llogar habitatges a través de la Borsa de Lloguer

Última revisió 04-08-2021 12:51
24/08/2021

Aquests ajuts van destinats a persones propietàries que lloguin el seu habitatge a través de la Borsa d'Habitatge de Lloguer assequible.

Poden sol·licitar la subvenció tant persones físiques com jurídiques excloent les entitats financeres i fons de capital risc i de titulació d’actius propietàries d’habitatges, que compleixin les condicions requerides a les bases.

El termini per a presentar les sol·licituds finalitza l'1 de desembre de 2021.

Objectiu de la Borsa d'Habitatge

Amb l’objectiu d’aconseguir que hi hagi habitatges de lloguer a un preu assequible per sota de preu de mercat i també amb l’objectiu de mobilitzar el parc d’habitatges buits, l’ajuntament de la Garriga, a través del Consell Comarcal del Vallès Oriental forma part del programa de mediació d’habitatges buits per a lloguer assequible (Borsa d’Habitatge).