Borsa d'habitatge de lloguer

Des de el programa de la Borsa d’Habitatge es fa la mediació entre les persones propietàries d’habitatges i les persones que volen llogar un pis.

Aquest servei té l’objectiu d’incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats i compta amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

La Borsa actua com a mediadora per facilitar i formalitzar els acords referents als contractes d’arrendaments entre persones propietàries i les persones llogateres.

 

 • Avantatges per posar un habitatge a lloguer a través de la Borsa:
 • Ajut econòmic de l’ajuntament per llogar el pis a través de la borsa. 
 • Ajut econòmic de l’ajuntament per a fer arranjaments per llogar el pis a la borsa. 
 • Assegurança gratuïta multirisc durant tot el període de contracte del lloguer.
 • Assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments.
 • Seguiment del compliment de les obligacions contractuals d’ambdues parts amb el corresponent assessorament jurídic i tècnic.
 • Règim de cobertures de cobrament de les rendes de lloguer.
 • Tramitació gratuïta dels serveis oferts per la Borsa: contracte, assegurances.
 • Mediació en cas de conflicte.
 • Informació sobre ajuts de rehabilitació.
 • Ajut en la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i Certificat d’Eficiència Energètica.

 

 • Avantatges per llogar un habitatge a través de la Borsa:
 • Preu de l’habitatge per sota del mercat lliure.
 • Cerca de l’habitatge apropiat segons les condicions de la unitat de convivència.
 • Elaboració i signatura del contracte.
 • Assessorament jurídic gratuït durant tot el procés de contractació i vigència del contracte.
 • Mediació en cas de conflicte.
 • Assessorament i tramitació d’ajuts per el pagament del lloguer.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-12-2020 11:20