Encomanes de gestió


En aquest apartat podeu consultar totes les encomanes de gestió vigents, signades per l'Ajuntament de la Garriga.


Títol    Document    Url
Assumpció de funcions d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona  Assumpció de funcions d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona   Enllaç
Assumpció de funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals delegades per l'Ajuntament de La Garriga, a la Diputació de Barcelona a través de l'Organisme de Gestió Tributària  Assumpció de funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals delegades per l'Ajuntament de La Garriga, a la Diputació de Barcelona a través de l'Organisme de Gestió Tributària   Enllaç
Assumpció de funcions de gestió i recaptació en període de pagament voluntari i executiu dels deutes corresponents a multes de circulació imposades per l'Ajuntament de La Garriga, per la Diputació de Barcelona  Assumpció de funcions de gestió i recaptació en període de pagament voluntari i executiu dels deutes corresponents a multes de circulació imposades per l'Ajuntament de La Garriga, per la Diputació de Barcelona   Enllaç
Assumpció de la gestió informatitzada del padró d'habitants (AGIPH)  Assumpció de la gestió informatitzada del padró d'habitants (AGIPH)   Enllaç
Gestió de prestació de serveis de salut pública  Gestió de prestació de serveis de salut pública   Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-11-2019 14:11