Microcrèdits per pagar el lloguer

Última revisió 08-05-2020 19:27
07/05/2020

Els ajuts de finançament per a persones i famílies vulnerables, aprovats pel govern espanyol, es poden sol·licitar fins al 30 de setembre.

A través d’un programa de microcrèdits, aquestes ajudes transitòries per a persones llogateres comptaran amb l’aval de l’Estat espanyol i no  generaran despeses ni interessos a qui les sol·liciti.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones i famílies en situació de vulnerabilitat que compleixin els següents requisits:

  • Que no tinguin un habitatge en propietat (tret de si és sols una part d’una herència, no es pot fer servir per divorci o perquè no està adaptada per discapacitats).
  • Que els ingressos de la unitat familiar el mes anterior no superin els 2.689 euros mensuals.
  • Que els ingressos de qualsevol membre de la unitat familiar s’han reduït a causa del coronavirus (atur, ERTO, jornada reduïda per cures, cessament activitat empresarial,...).
  • Que el lloguer i els subministraments bàsics suposin el 35% o més dels ingressos de la unitat familiar. 

Quins són els terminis?

L’ajut s’ha de sol·licitar directament a l’entitat bancària abans del 30 de setembre de 2020 i s’ha de formalitzar abans del 21 d’octubre de 2020. 
 

Què cal fer?

Prèviament, cal demanar a la part propietària de l’habitatge l’ajornament del pagament del lloguer amb el model de sol·licitud de moratòria (el podeu descarregar als documents adjunts que acompanyen a aquesta notícia).
 
Cal emplenar la sol·licitud del programa de microcrèdits i acompanyar-la amb la documentació que acrediti les condicions econòmiques establertes o bé una declaració responsable. 
 
Si el contracte de lloguer està signat per més d’una persona, hauran de demanar el préstec de forma conjunta.

 

Més informació

Els microcrèdits són al 0% d’interès i els avala l'Institut de Crèdit Oficial (ICO). 

L’import del préstec no pot superar els 900 euros al mes o els 5.400 euros en aquests sis mesos. 

Es concediran fins que s’arribi a 1.200 milions d’euros o al de 122 milions en despeses i interessos que el govern espanyol pagarà a les entitats de crèdit.

El préstec s’haurà de tornar en 6 anys sense interessos i, si es demostra situació de vulnerabilitat abans dels tres anys, es podrà demanar ampliar el termini per quatre anys més.

L’entitat pagarà directament el lloguer a la propietat de l’habitatge.

Si es demostra que la persona sol·licitant no complia amb les condicions haurà de tornar el préstec amb interessos i despeses derivades.

 

És compatible amb la resta d'ajuts?

Sí.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb el Servei d’Habitatge de l’Ajuntament, a través del correu habitatge@ajlagarriga.cat.

Obert el termini per sol·licitar microcrèdits.
Obert el termini per sol·licitar microcrèdits.