Regidoria de Seguretat Ciutadana i Governació

Aquesta regidoria treballa en el disseny i el seguiment de les polítiques locals de seguretat i en l’execució de les competències pròpies de l’Ajuntament en aquest àmbit, per mitjà dels serveis municipals i especialment de la Policia local. 
 

És una prioritat fomentar la convivència i la cohesió social amb l’aplicació d’iniciatives i polítiques transversals que, des del respecte als valors de la democràcia i la llibertat, garanteixin la seguretat de les persones i els seus béns. El pla d'actuació de la Policia Local s’orienta a partir de les bases del model de policia de proximitat.

 • Incrementar la presència d’efectius policials al carrer
 • Potenciar i seguir orientant el servei de la policia al model de policia de proximitat caracteritzada per la integració del policia en el territori
 • Treballar per crear una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat que contribueixi a un augment de la seguretat viària del municipi
 • Establir campanyes de disciplina viària periòdiques: control d’estacionaments, fums, sorolls, etc.
 • Intensificar la interrelació amb el Departament de ServeisSocials
 • Planificar reunions periòdiques amb les diferents associacions i entitats locals
 • Continuar oferint i consolidarem l'oferta d'educació vial a les escoles i col·laborar en les diferents campanyes de sensibilització 
 • Potenciar el procés d’informació-tràmits de la Policia Local a la xarxa WEB i twitter
 • Gestionar la realització i implantació dels plans de Protecció Civil relatius als riscos del municipi de la Garriga segons estableix la normativa vigent
 • Actualitzar el pla municipal de protecció civil per adaptar-lo
 • Consolidar i ampliar, en la mesura que sigui necessària, la franja de protecció perimetral contra incendis forestals i en el manteniment de les pistes forestals
 • Seguir col·laborant en el desenvolupament anual del pla d’informació i vigilància contra incendis que es realitza durant l’època d’alt risc
 • Col·laborar en el desenvolupament de les activitats pròpies de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Garriga
 • Disposar d’un Parc de Bombers Voluntaris a la Garriga
   

Temes relacionats

Oficines

Comissaria de la Policia Local Carrer Centre, 608530 - La GarrigaTel. 93 871 80 92policialocal@ajlagarriga.cat

Informació relacionada