Declaració responsable en matèria de salut alimentària

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Documentació necessària?

 Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d'acord amb el model normalitzat.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

El que estableixi l'ordenança fiscal.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-07-2021 13:18