Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc.

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Documentació necessària?

 Comunicació prèvia d'obertura

 Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

 Omplir un formulari, en el cas d'establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d'establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2.

 Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat.

 Acte de comprovació favorable en matèria en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendisCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

El que estableixi l'ordenança fiscal.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-04-2021 15:10