Segueixen els treballs a la Vil·la Romana de Can Terrers

Última revisió 10-03-2021 13:56
10/03/2021

La Vil·la Romana de Can Terrers continua el seu procés de renovació i millora amb la posada al dia del circuit de visites.

Així, s’hi ha instal·lat una passarel·la nova, s’ha consolidat la zona superior amb blocs de pedra i s’hi ha afegit una nova senyalització interpretativa de tota la vil·la, que inclou una maqueta en 3D que permetrà veure als visitants com era el recinte des del mateix punt de vista on es troba. També, dins de la vil·la s’hi han instal·lat visors amb imatges en 3D que il·lustren com era la construcció des dels diferents llocs on s’han col·locat. 

A més, a l’altra banda de la carretera, s’ha afegit un mirador que inclou una placa transparent amb un dibuix de com seria la vil·la, per mostrar les dimensions que va arribar a tenir, i una il·lustració tridimensional. Tot plegat, forma part del projecte “Can Terrers, 2000 anys d’història en 4 passes”.

Espai d’interpretació

A la necròpolis de l’espai d’interpretació de Can Terrers, s’hi ha afegit una zona d’emmagatzematge d’aliments, amb diverses sitges i recipients, que mostra com es realitzava aquesta pràctica al llarg de la història. També s’hi ha afegit un camp de pràctiques d’arqueologia i un mòdul d’emmagatzematge per guardar material.

Durant el mes de febrer, en què van començar les visites d’escoles i instituts a la vil·la, l’alumnat va realitzar els tallers en aquests nous espais.

Pel que fa al forn de Can Terrers, han fi nalitzat els treballs d’enjardinament per tal de deixar-lo integrat al parc. Durant aquest any se’n farà també la senyalització dins del conjunt de Can Terrers, de manera que s’integrarà com un element patrimonial més.

Nova passera a la Vil·la romana
Nova passera a la Vil·la romana

Et pot interessar