Regidoria de Participació i barris

La participació és l’acompanyament ciutadà en la presa de decisions, des de la formulació de la pregunta a l’aplicació de la resposta. És transparència i rendiment de comptes de la feina feta.

El PAM d'aquesta legislatura s'ha marcat diferents línies de treball, de les quals en destaquem les següents:

  • Fomentar la participació ciutadana impulsant la tasca de la comissió política de participació, revisant el reglament i el ROM i involucrant la ciutadania en la presa de decisions.
  • Realitzar, com a mínim, una Audiència Pública anual per tal de fer el seguiment del programa d’actuació municipal
  • Dotar-nos de les eines tècniques necessàries per elaborar els Pressupostos Participatius
  • Revisar i renovar els reglament dels òrgans ja existents (Consell d’Infants, Consell local d’esport escolar, Consell d’Esports, Consell Municipal de Cooperació i Consell Escolar Municipal)
  • Dinamitzar i fomentar el teixit associatiu
  • Facilitar els tràmits amb l’Ajuntament