Nova convocatòria d'ajuts de lloguer

Última revisió 27-09-2022 14:59
28/09/2022

Aquest dimecres, 28 de setembre, s'obre la convocatòria d’ajuts de lloguer 2022 de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat per a persones menors de 36 anys.

Consideracions rellevants:

 • Persones destinatàries: aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o menys, i que, a més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya.
 • Termini per presentar les sol·licituds: s’inicia el 28 de setembre de 2022, a les 9:00 hores i finalitza el 7 d’octubre a les 15 hores.
 • Imports màxims de lloguer mensual: 950 € mensuals per a la comarcal del Vallès Oriental, i 450 euros mensuals en cas de tractar-se d’una habitació.
 • Només es tindran en compte els ingressos de l’exercici 2021.
 • Per fer el tràmit de manera presencial, cal demanar cita prèvia a l’OAC de l’Ajuntament. 93 960 50 50 ó https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb
 • Per només recollir formularis no cal demanar cita prèvia.
 • Documentació a presentar:
  • Formulari de sol·licitud. (Document adjunt).
  • Full de transferència bancària. (Document adjunt). També es pot presentar un document bancari que acrediti la titularitat del compte corrent.
  • Contracte de lloguer.
  • Rebuts de lloguer pagats de l’any 2022. Només rebuts pagats per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebuts domiciliats, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca. Als rebuts ha de constar: qui paga, qui cobra, l’import del lloguer i la mensualitat a què correspon.

Més informació sobre com i on s’han de sol·licitar i per fer el tràmit en línia.

Et pot interessar