La Taula de Mobilitat de la Garriga ha començat a caminar

Última revisió 09-06-2020 14:05
09/06/2020

Ja se n'ha celebrat la 1a reunió amb la ciutadania i properament es crearan grups de treball per decidir i debatre com s’implementen les diverses accions previstes pel Pla de mobilitat 2019-2024.

La primera reunió de la Taula de Mobilitat de la Garriga es va celebrar el passat 2 de juny virtualment i va comptar amb la presència de persones a títol individual, representants de diversos barris i de col·lectius com Pedalem la Garriga, Que no ens fotin el tren, grups ecologistes, l’Agrupació de Serveis i Comerciants (ASIC) i representants de les AMPA, entre d’altres.

L’Ajuntament va presentar l’Estudi de mobilitat urbana sostenible 2019 – 2024 de la Garriga, un document que va encarregar a la Diputació i que, un cop rebut, ja ha començat a implantar. El document es pot consultar aquí

Aquest pla de mobilitat que ha de regir i guiar totes les actuacions que es duguin a terme al municipi, presenta diverses propostes d’actuació, tant a curt com a mitjà i llarg termini.

Des de l’empresa que ha elaborat l’estudi, Ramon Estrada, director tècnic de la consultoria de mobilitat EPIM, en va explicar les característiques més destacades.  Entre els reptes i les oportunitats que defineix, el pla aposta per:

 1. Potenciar la zona per a vianants del centre i els seus itineraris de connexió amb els barris
 2. Potenciar l’ús de la bicicleta
 3. Potenciar l’eix del Passeig com a gran àrea d’esbarjo, salut i passeig del municipi
 4. Incrementar l’oferta i accessibilitat dels serveis de transport públic al municipi
 5. Aconseguir que el transport públic interurbà sigui una bona alternativa al vehicle priva
 6. Nova jerarquia viària per millorar la capacitat i seguretat de la xarxa viària actual
 7. Integració urbana de la Carretera Nova
 8. Gestió de l’aparcament per afavorir una accessibilitat més sostenible al centre
 9. Potenciar els modes de transport més sostenibles a La Garriga

Entre les moltes accions previstes, es preveu dissenyar i senyalitzar nous itineraris ciclables urbans, crear aparcaments segurs per a bicicleta, l’ampliació de voreres, millores en el transport públic, millores d’accessibilitat i dels itineraris per a vianants.

Durant la crisi provocada per la Covid-19, des del consistori s’han avançat algunes de les actuacions, com el tancament del pas de vehicles pels carrers travessers d’El Passeig o la creació de més espais per a vianants. Altres actuacions ja s’havien iniciat abans de la pandèmia, com la reorganització de la zona vermella o el tancament de la circulació de vehicles al passeig Dr. Vich.

Les persones assistents a la reunió van manifestar, entre d’altres, la seva inquietud per la urgència de crear i treballar per uns camins escolars segurs, millorar la connexió en bicicleta i transport públic amb altres municipis i potenciar la mobilitat sostenible al municipi.

Des de la Taula de Mobilitat es convocaran, properament, grups de treball centrats en tres eixos principals:

 • Mobilitat a peu i en bicicleta
 • Circulació i canvis de jerarquia de carrers
 • Aparcaments

Les trobades es faran al juliol, i s’espera que ja es puguin celebrar de manera presencial.

Tota la documentació i infomació sobre l'estudi de mobilitat al municipi es pot consultar aquí.

Cap a una mobilitat més sostenible.
Cap a una mobilitat més sostenible.