Inici del programa de poda selectiva

Última revisió 10-07-2020 14:40
10/07/2020

L'Ajuntament ha posat en marxa el programa de poda selectiva d’arbres per evitar que les branques malmetin façanes i balcons o tapin la llum dels fanals. 

És el quart any que es realitza a la Garriga aquest tipus de poda durant l'estiu i forma part del canvi d'estratègia en poda d'acord amb els criteris dels experts arboricultors.

S'actuarà als carrers següents:

Calàbria + Ctra Vic (fins T.de la Riba)

Tilia platyphyllos

Poda en verd

167

Banys

Acer negundo

Poda en verd

44

Acer pseudoplatanus

Poda en verd

4

Morus alba

Poda en verd

3

Tilia platyphyllos

Poda en verd

4

Prunus seruulata Kanzan

Poda en verd

6

Prunus cerasifera

Poda en verd

6

Tilia platyphyllos

Poda en verd

66

Consell

Acer negundo

Poda en verd

18

Llerona

Acer negundo

Poda en verd

11

Ceràmica

Acer negundo

Poda en verd

14

Rocabuquera

Acer negundo

Seguretat

2

Melia azederach

Seguretat

48

Prunus pisardii

Seguretat

3

Tilia platyphyllos

Poda en verd

11

Negociant

Acer negundo

Seguretat

3

Melia azederach

Seguretat

50

Fra Benet

Acer negundo

Seguretat

10

Melia azederach

Seguretat

41

Cast Oliver

Melia azederach

Poda en verd

39

Acer negundo

Poda en verd

27

Sancho Marraco

Melia azederach

Poda en verd

8

Canonge Colell nº3

Tilia platyphyllos+ incidències

Poda en verd

12

Can Noguera

Melia azederach

Seguretat

42

Tilia

Poda en verd

5

Acer negundo

Poda en verd

67

Torrent dels Murris

Acer negundo

Poda en verd

44

Prunus pisardii

Poda en verd

28

Moranta nº23

Incidència

 

 

Mercè nº14

Incidencia

 

 

 

poda selectiva
poda selectiva