Tractament fitosanitari per la plaga del morrut de les palmeres

Última revisió 16-07-2020 13:36
16/07/2020

El divendres 24 de juliol es portarà a terme el tercer tractament per controlar la plaga del morrut de les palmeres de les zones verdes del municipi d'acord amb el protocol de tractaments recomanat pel Departament de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya.

OBJECTE DEL TRACTAMENT: control de la plaga el morrut i fongs en palmeres

o DATA: divendres 24 de juliol de 2020

o HORARI: a partir de 24 hores

o PRODUCTE: Epik

o Materia activa: Acetamiprid

o UBICACIÓ: CAP (Torrent de la Sínia), Passeig dels Til·lers i carrer Bassal

El producte que s'utilitzarà  és un insecticida. Els condicionants preventius per seguretat són els següents:

o No entreu en la zona tractada fins que l'aplicació s'hagi assecat. Respecteu les zones senyalitzades.

o Eviteu el contacte amb les palmeres tractades durant les primeres 24 hores.

o Per tal de minimitzar les molèsties que es puguin ocasionar, es recomana als veïs propers que durant la realització dels treballs mantinguin les finestres i portes tancades i no deixin roba ni animals domèstics en balcons o terrasses.

 

Per més informació podeu consultar la fitxa del producte.

palmera
palmera