La supressió de passos a nivell de la Garriga, prevista pel 2019

Última revisió 19-10-2018 13:10
04/10/2018

Representants d’ADIF s’han reunit amb tècnics de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament per a informar-los de l’estat dels projectes de supressió de passos a nivell i de remodelació de l’estació de la Garriga.

El projecte de supressió de passos a nivell es troba actualment en licitació i s’espera adjudicar-lo en sis mesos, de manera que es podria executar el mateix any 2019 (les obres s’allargaran uns 18 mesos).

Es tracta d’un projecte consensuat també amb la Diputació de Barcelona i implica la supressió dels passos a nivell de la carretera de Samalús i del carrer del Bosc, l’ampliació del pas al Torrent de la Sínia i la millora del de l’avinguda 11 de setembre. També es preveu executar remodelacions en alguns carrers del municipi per poder assumir el trànsit que es desviaria.

Pel que fa a la remodelació de l’estació, el primer objectiu és fer-la més segura, de manera que s’instal·laran dos ascensors (un a cada banda de les vies) i es crearà un pas soterrat. A més, es remodelaran els entorns i es tancarà l’estació, deixant una única entrada. Amb aquests canvis es dotarà de més accessibilitat el recinte i s’evitarà l’accés a les vies per passos no segurs.

La remodelació de l’estació també contempla un tram de prolongació de la segona via. Això obligarà a fer un mur al costat on es troba la Casa Fournier, una casa modernista protegida, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament s’ha consensuat amb ADIF les mesures més adients per què la casa no es vegi afectada per les obres. Així, el mur es construirà molt més a prop de les vies del que contemplava a priori el projecte, de manera que la separació amb la casa continuarà sent la mateixa que fins ara.

Pel que fa a l’afectació d’aquests treballs al talús de la Muntanyeta, també s’han pres les mesures adients per minimitzar-ne l’impacte, basades en la Declaració d’Impacte Ambiental feta pel Ministeri de Medi Ambient i adequades en base a les converses amb l’Ajuntament. De tota manera, aquesta actuació serà la que implicarà una tasca més acurada, ja que caldrà guanyar cert espai al terreny.

Es preveu tancar el projecte de remodelació de l’estació enguany i licitar les obres el 2019.

Pel que fa al desdoblament de les vies, es tracta d’un projecte conjunt per al tram que va des de Parets fins a la Garriga. Aquest es troba en fase de redacció.