Espai de Debat Educatiu

L’Espai de Debat Educatiu de la Garriga és un projecte d’acompanyament a l’escolaritat i suport a la funció educativa de les famílies, liderat per l’Ajuntament.

Aquest projecte ofereix a les famílies, professionals de l’educació i altres agents socials i educatius del territori la possibilitat de reflexionar i debatre, conjuntament, aspectes importants de l’educació per tal de consensuar criteris d’actuació i millorar la coherència educativa.

Al projecte hi pot participar tothom que tingui interès amb l’educació, contacte amb infants, adolescents i joves (de 0 a 18 anys) i que tingui ganes de rebre i compartir els seus coneixements i experiències en educació. 

Última revisió 2019-12-09 13:51:45