Formar part del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de la Garriga és l’òrgan de participació ciutadana en la política de cooperació al desenvolupament que es duu a terme des de l’Ajuntament. És també l’espai d’interlocució entre els diferents agents locals de cooperació del municipi, amb l’objectiu de potenciar la seva activitat i coordinar-la.

Actualment està integrat per:

Presidència

JUNTS- CM

Membres

PSC- CP

100% LA GARRIGA

ERC-AM

CUP-AMUNT

La Garriga Societat Civil

Grup de solidaritat de l’Institut Vil·la Romana

Mans Unides-Delegació Vallès Oriental

Fundació Pau i Solidaritat

 

Qui el pot demanar?

El Ple del Consell Muncipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat -CMCDS- està integrat per la Presidència (Alcaldia o Regidoria en què delegi), una persona representant de cadascun dels grups municipals, representants d'entitats i/o col·lectius que tinguin entre els seus objectius dur a terme activitats de cooperació al desenvolupament, solidaritat i cultura de la pau.
Poden sol·licitar formar part del CMCDS les entitats legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d'Entitats de la Garriga, així com altres col·lectius o organismes de la Garriga que, tot i no ser específics de cooperació, tinguin entre els seus objectius dur a terme activitats de cooperació al desenvolupament, solidaritat i cultura de la pau.

Quan es dóna resposta?

Passat el Consell que se celebri posteriorment a la recepció de la sol·licitud (el Consell de Cooperació al Desenvolupament es reuneix 2 vegades a l'any).

Documentació necessària?

 DNI del/de la representant legal

 NIF de l'entitat

 Estatuts de l'entitat

 Formulari específic de sol·licitudCanals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

Formar part del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga no té cap cost.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-11-2023 14:10