Es congelen les ordenances fiscals

Última revisió 29-10-2021 09:43
29/10/2021

De cara al 2022, les taxes, preus públics i impostos municipals no experimentaran cap pujada.

El ple d'octubre ha aprovat les ordenances fiscals, que suposen la congelació de les taxes, els preus públics i els impostos municipals per al 2022.

L'aprovació suposa alguns canvis formals en algunes de les ordenances i algunes novetats, com l’establiment d'una bonificació del 100% de la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica a favor de les persones titulars de vehicles històrics o el restabliment de les tarifes previstes per al 2020 d'ocupació de la via pública per part de terrasses de bars i restaurants. Cal recordar que per tal de fer front a la crisi per la COVID-19, el 2021 no s'ha cobrat aquesta taxa (l’ocupació de la via pública és totalment gratuïta per a tot l’any 2021).

Una altra novetat és la creació d'una taxa pròpia per la celebració de casaments civils, que suma la sala polivalent de Can Luna als altres espais municipals on ja s'hi celebraven cerimònies (Can Raspall i la sala de plens).

En aquest plenari, les modificacions s'han votat ordenança a ordenança.

Lluís Marco, regidor d'Hisenda, ha explicat els canvis en les ordenances, recordant que "ja es va fer una adequació de les taxes a nivell general el primers dos anys de legislatura, així que, a partir d'ara, s'atura la pujada d'impostos".

Carlota Torné, del grup municipal Junts per la Garriga, ha recordat que "en els dos anteriors exercicis es va augmentar la pressió fiscal, cosa que no ens fa estar còmodes amb aquestes ordenances". També ha demanat una revisió dels ajuts i bonificacions "perquè siguin més equitatius".

Per part de la CUP, Pep Tarradas ha recordat l'aposta del seu grup municipal "per la fiscalitat progressiva", sobretot "en els serveis que tenen més incidència, com l'escola bressol, l'Escola Municipal de Música, el servei de teleassistència...". Tarrades ha lamentat que l'equip de govern no incorporés les propostes fetes per part de la CUP i ha opinat que les modificacions proposades per l'equip de govern són "continuïstes".

Álex Valiente, del PSC, ha opinat que "la congelació és una bona eina per ajudar les families garriguenques". El representant dels socialistes ha manifestat les seves reticències amb algunes taxes, perquè les consideren "molt elevades".

Per la seva banda, Ángel Guillén, de Ciutadans, ha trobat a faltar "un alleugeriment de la pressió fiscal" i també ha remarcat el seu desacord amb algunes taxes.

Les votacions per part de la CUP i Ciutadans han variat segons l'ordenança, el PSC n'ha aprovat la majoria i Junts per la Garriga les ha votat totes en contra.

Mocions

En la sessió plenària s'han aprovat dues mocions. D'una banda, una presentada per la CUP per a la creació de l'ordenança municipal reguladora sobre la verificació d'habitatges buits a la Garriga. La nova ordenança vol establir el mecanisme d'inspecció per tal d'acreditar que l'habitatge està desocupat.

D'altra banda, també s'ha aprovat una moció d'ERC, els regidors i regidora no adscrits i la CUP en relació a la sentència del Tribunal Constitucional que anul??la el mètode de determinació de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, la plusvàlua. Si es fa efectiva aquesta sentència, la Garriga deixaria de percebre 1,2 milions d'euros.

El ple d'octubre va aprovar les ordenances fiscals
El ple d'octubre va aprovar les ordenances fiscals