Convocatòria d'ajuts al lloguer per a majors de 65 anys

Última revisió 11-03-2021 13:41
12/03/2021

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya una nova línia d'ajuts per fer front als costos del lloguer de l'habitatge destinats a persones majors de 65 anys.

Per poder sol·licitar aquest ajut, l'import màxim del preu del lloguer ha de ser de 800 €. L'import màxim de l'ajut al qual es pot optar és de 2.400 € (200 € mensuals).

Els formularis es poden recollir a l’Ajuntament (sense cita prèvia) i també es poden descarregar al web de l’Ajuntament o al web de l’Agència de l’Habitatge.

La documentació s’ha de presentar al Registre de l’Ajuntament de la Garriga, de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a través de la web municipal o per telèfon, al 93 860 50 50. La data límit per demanar l'ajut és el dia 30 d'abril de 2021.

Documentació a presentar (només originals):

 • Instància de finestreta única.
 • Formulari de sol·licitud.
 • Full de transferència bancària. Signat per la persona sol·licitant i signat pel banc.
 • Volant de convivència (s’ha de demanar al Registre de l’ajuntament al moment de tramitar l’ajut).
 • Llibre de família.
 • Contracte de lloguer.
 • Rebuts pagats de 2021: fins març o abril, depenent de quan facin el tràmit.
  • Només rebuts pagats amb domiciliació bancària, transferència bancària o pagats a través de l’administrador.
  • No s’accepten rebuts pagats en metàl·lic, ni ingressos fets al caixer automàtic ni a la finestreta del banc.
 • NO CAL APORTAR DNI. SÍ QUE CAL APORTAR NIE.
 • Si hi ha alguna  discapacitat reconeguda, cal aportar  el corresponent certificat o targeta acreditativa.
 • Acreditació d’Ingressos de totes les persones en edat laboral i/o majors d’edat: cal acreditar ingressos de l’any 2019. Només s’acreditaran ingressos de 2021 en cas que hi hagi diferència amb els ingressos de l’any 2019.
  • Si no han fet declaració de l'IRPF del 2019, cal aportar el certificat de la pensió que van cobrar el 2019 o el certificat d'imputacions (Hisenda) del 2019.

 Per més informació sobre el tràmit: 93 871 90 95 / habitatge@ajlagarriga.cat.

Et pot interessar