Servei de recollida de trastos i voluminosos

És un servei municipal gratuït que ofereix l'Ajuntament de la Garriga per facilitar, als ciutadans i ciutadanes del municipi, la tasca de desfer-se d'un trasto o voluminós que ja no volen o no necessiten i per garantir que se li doni el tractament mediambiental adequat.

Què entenem per voluminós?

Grans i petits electrodomèstics, mobles, fustes, bicicletes, matalassos i tota mena de trastos que es troben a les nostres llars

Exclosos: Les uralites i altres elements construïts amb aquest material, bateries, fluorescents, vidres, olis, disolvents, pintures, piles, buidatge de cases senceres i altres elements contaminants. Aquests últims s'han de portar directament a la deixalleria municipal (Carrer Joan Brossa s/n, Telèfon: 93 744 50 98)

En quines dates es pot fer?

El servei es realitza cada dilluns al matí, prèvia inscripció i descripció dels voluminosos al telèfon d’atenció de 900 100 672.
El nombre de recollides serà d’entre 18 i 20 cada dilluns, si la llista està plena, l’empresa els citarà pel dilluns següent.

Altres Informacions d'interès:

  • El volum de trastos per persona equival al que ocupa un sofà de 2 places.
  • Alhora de fer la petició telefònica de recollida li demanaran el llistat de trastos i voluminosos i l’adreça de la recollida
  • Màxim 18-20 peticions diferents 
  • Els trastos s'han de deixar la nit abans o el mateix matí abans de les 8:00 AM a la vorera, davant del domicili i de manera que no obstaculitzin el pas dels vianants.
  • Si es detecta que s'han deixat més objectes dels anotats, l'excés no es recollirà i a més es podrà iniciar expedient sancionador contra l'infractor.

Quin cost té?

Gratuït

Qui pot demanar-ho?

Qualsevol particular. Les empreses, botigues i comerciants només podran sol·licitar aquest servei quan ho sol·licitin com a particulars i per trastos que es trobin als seus domicilis, i no per als que formin part dels seus negocis.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-05-2022 11:07