Mercat tens

La Garriga està declarada com a àrea amb mercat d’habitatge tens, des de 21 de setembre de 2021 ja s’aplica la Llei de contenció de preus dels lloguers.

D'aquesta manera el cost del lloguer queda vinculat al que estableix l'Índex de referència de preus del lloguer.

L’índex de referència és un indicador de consulta pública que permet conèixer una estimació del preu mitjà del metre quadrat de lloguer d’un habitatge ubicat en una zona i amb unes característiques definides. Aquest índex el determina i difon el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

La nova norma rebaixa els preus que estan per sobre l'Índex de referència.

En quins casos s’aplica la Llei? La Llei s’aplica als nous contractes de lloguer destinats a residència permanent. No s’aplica en els arrendaments anteriors a l’1 de gener de 1995

Quin és el preu màxim que pot tenir un nou contracte de lloguer:

  • Si el preu de l’anterior contracte estava per sota de l’Índex de referència, la renda del nou contracte no podrà ser superior al preu del darrer contracte (actualitzat amb l’Índex de de Garantia de Competitivat). Veure enllaç al final del document.
  • Si l’habitatge no ha estat llogat en els darrers 5 anys:
    • La renda no podrà superar l’Índex de referència.
    • En el cas que es faci una novació del contracte, únicament s’aplicarà la nova llei de contenció de rendes si la novació suposa ampliació de la durada del contracte o la modificació de la renda

Com saber quin és el preu de referència? El preu de referència d’un habitatge és el que s’estableix a partir de l’índex de referència, incrementat o minorat en un màxim del 5% en funció de les característiques de l’habitatge.  Cal consultar aquest enllaç i introduir les dades de l’habitatge. L’índex és el preu que surt en color vermell.

La publicitat d’habitatges de lloguer situats en una àrea de mercat d’habitatge tens que inclogui el peu ha d’indicar el preu del lloguer anterior. A més, la propietat ha d’informar per escrit a la persona llogatera de la data i l’import de l’anterior contracte d’arrendament, tant aquesta informació com el preu de referència han de constar en el nou contracte de lloguer.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-10-2021 10:11