Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses - Pla d'Acció d'Energia Sostenible del municipi de la Garriga

El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa europea que neix per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic. És de compromís voluntari i té com a objectius reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% per l’any 2020, augmentar un 20% l’eficiència energètica i incrementar un 20% l’ús de fonts renovables.

L’eina que serveix per portar a terme aquest compromís és el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), document on es proposen les actuacions necessàries en matèria d’energia, mobilitat, residus i aigua, per fer efectiva aquesta reducció.

Objectiu del PAES:

  • Aconseguir una reducció d’emissions superior al 20% per a l’any 2020. L'any base establert és el 2005.

Per assolir l’objectiu calen propostes d’estalvi i eficiència energètiques, de producció d’energia a partir de fonts renovables i una millora en la gestió de residus i l’aigua.

Àmbit d’actuació del PAES

  • Els compromisos del Pacte van més enllà de les dependències municipals. La reducció d’emissions correspon a tot el municipi, per la qual cosa s’inclouen tots els sectors (serveis, domèstic, transport, residus), encara que s’exclou de l’àmbit d’actuació als sectors primari i industrial.
  • El 30 de maig del 2012 el municipi de la Garriga va passar a formar part del Pacte d’Alcaldes, per tal de donar resposta a una voluntat política a favor de l’eficiència i l’estalvi energètic, i també al impuls de les energies renovables al municipi. Finalment, al 2013 es va aprovar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible de La Garriga.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-03-2021 10:28