Agenda 21


L’Agenda 21 Local és un pla estratègic d’àmbit municipal que neix a partir de la participació ciutadana i de diferents actors socials. A partir d’una diagnosi que analitza les característiques estructurals i metabòliques del municipi es fixen un conjunt de línies estratègiques per avançar cap a un horitzó més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

En definitiva, les característiques que defineixen una Agenda 21 són:

  • Instrument de planificació estratègica local que té com a objectiu el desenvolupament sostenible.
  • Incorporar de mecanismes de participació ciutadana per superar les limitacions de la democràcia representativa cap a una de molt més participativa.
  • Considerar el municipi com una realitat conformada al mateix temps per l’esfera social, econòmica i ambiental, i no negligir l’acció sobre cadascun d’aquests àmbits.

L’any 1992 es va realitzar a Rio de Janeiro la Cimera per la Terra , també anomenada Conferencia de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament. Es va tractar d’una de les conferències més importants i sense precedents en la qual varen participar 108 governs i més de 22.000 representants d’Organitzacions No Governamentals (ONG).

Com a resultat de les reunions es varen obtenir els documents següents:

- Declaració de Rio de Janeiro sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament
- Agenda 21
- Convenció sobre la diversitat biològica
- Declaració sobre els boscos i masses forestals
- Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic

Dos anys més tard, al 1994 va tenir lloc la I Conferència Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles a Aalborg (Dinamarca). En aquesta conferència es va redactar la carta d’Aalborg que instava als municipis a iniciar, seguint la filosofia de l’Agenda 21, el procés per desenvolupar agendes 21 locals i apostar per un desenvolupament sostenible. A nivell institucional, l’Ajuntament de la Garriga va subscriure la Carta d’Aalborg l’any 2000.

Seguiment de l'Agenda 21 de la Garriga

Les fases de realització de l'Agenda 21 van ser les següents:

Estat del Pla Acció Agenda 21 Local

Al Pla d’Acció Agenda 21 del municipi de La Garriga es desenvolupen 9 línies estratègiques d’actuació: territori, mobilitat, natura, energia, aire, aigua, residus, economia i societat. Aquestes línies estratègiques queden especificades en 21 programes, cadascun dels quals persegueix un objectiu genèric comú a totes les accions assignades. El total de 170 accions presenten els matisos que justifiquen la seva inclusió dins del programa. Seguidament es poden veure el conjunt d’accions per a cadascuna de les línies estratègiques.

 Al municipi s’ha actualitzat l’estat de les accions de l’agenda 21 anualment. Seguidament es presenta l’evolució de l’estat de les accions respecte el 2014:

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-03-2021 10:28