Sol·licitud matrimoni civil

Els qui desitgin celebrar el matrimoni civil, han de presentar-se davant del jutge encarregat del Registre Civil del domicili de qualsevol dels interessats, aportant la documentació indicada.

Observacions:

  • Tots els documents que hagin de ser expedits pels Registres Civils espanyols, poden ser sol·licitants en el Registre Civil del lloc de residència.
  • Tots els documents estrangers han d'estar degudament legalitzats i traduïts per intèrpret jurat (cadena de legalització o apostilla de La Haya), excepte els països que van signar els convenis 16 i 17. si algun interessat desconeix d'idioma espanyol o català, haurà de ser assistit per un intèrpret, tant per la tramitació de l'expedient com en el moment del consentiment matrimonial.

Qui el pot demanar?

Comparèixer l'interessat al Registre Civil de residència (Concertar hora prèviament)

Documentació necessària?

 COMUNS- Sol licitud - Imprès d'estadística (S'omplen en el Registre Civil)

 VIDUS - Certificat literal de l'anterior matrimoni i certificat literal de defunció de l'anterior cònjugue (Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni expedit per l'autoritat competent del país corresponent)

 ESPANYOLS- Original i fotocòpia del document d'identitat - Certificat lietral de naixement actualitzat (Registre Civil del lloc de naixement) - Certificat d'empadronament actual i dels dos últims anys (Ajuntament del lloc de residència)

 DIVORCIATS O MATRIMONIS ANUL·LATS - Certificat literal de l'anterior matrimoni amb l'anotació marginal de divorci o nul·litat (Registre Civil del lloc de celebració del matrimoni expedit per l'autoritat competent del país corresponent) - Certificat de l'estat civil actual (Consolat o Ambaixada o autoritat competent del país corresponent) - Certificat de capacitat matrimonial. Conveni de Munic. En el cas de desitjar de celebrar el matrimoni civil a Espanya els ciutadans de : França, Alemanya, Luxemburg, Àustria, Itàlia, Portugal, Paísos Baixos i Antilles Neerlandeses.

 ESTRANGERS - Original i fotocòpia passaport - Certificat literal de naixement actualitzat i legalitzat i traduït si cal (Expedit per l'autoritat competent del país de nacionalitat del sol·licitants) - Certificat d'empadronament actual i dels dos últims anys o certificat consular que ho acrediti (Ajuntament del lloc de residència o consolat corresponent)Canals de tramitació


PresencialmentCan RaspallCarrer Banys, 38-4008530 - La Garriga (Barcelona)

Preu

Regulat a la taxa T10, expedició de documents administratius

ÀMBITS TEMÀTICS

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 12:36