Sol·licitud de recollida, a particulars, de trastos i voluminosos

L'Ajuntament de la Garriga ofereix un servei municipal gratuït per facilitar, als ciutadans i ciutadanes del municipi, la tasca de desfer-se d'un trasto o voluminós que ja no volen o no necessiten i per garantir que se li doni el tractament mediambiental adequat.

En quines dates es pot fer?

El servei es realitza cada dilluns al matí, prèvia inscripció i descripció dels voluminosos al telèfon d’atenció de Prezero 900 100 672
El nombre de recollides serà d’entre 18 i 20 cada dilluns, si la llista està plena, l’empresa els citarà pel dilluns següent.

Altres Informacions d'interès:

  • El volum de trastos per persona equival al que ocupa un sofà de 2 places.
  • Alhora de fer la petició telefònica de recollida li demanaran el llistat de trastos i voluminosos i l’adreça de la recollida
  • Màxim 18-20 peticions diferents 
  • Els trastos s'han de deixar la nit abans o el mateix matí abans de les 8:00 AM a la vorera, davant del domicili i de manera que no obstaculitzin el pas dels vianants.
  • Si es detecta que s'han deixat més objectes dels anotats, l'excés no es recollirà i a més es podrà iniciar expedient sancionador contra l'infractor.

Qui el pot demanar?

Qualsevol particular
Les empreses, botigues i comerciants només podran sol·licitar aquest servei quan ho sol·licitin com a particulars i per trastos que es trobin als seus domicilis, i no per als que formin part dels seus negocis.


Preu

És un servei gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-05-2022 11:13