Sol·licitud d' anul·lació de domiciliació de la taxa de clavegueram

Tràmit per sol·licitar l'anul·lació de domiciliació de la taxa de clavegueram.

Les persones que hagin retornat el rebut del pagament d’aquesta taxa, tindran fins al dia 24 de desembre del 2018 per abonar-ne l’import descarregant-se telemàticament una carta de pagament del web https://orgt.diba.cat, o bé anant personalment a les oficines de l’ORGT, a l’adreça Ctra. Nova, 17.

Les persones que vulguin sol·licitar la baixa de la domiciliació ho poden fer a través del web de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en l’enllaç https://orgt.diba.cat/TramitsPagaments/DomiciliacioRebuts/domiciliar o presencialment a l'Oficina de la Garriga de l'ORGT, situada a  la Ctra. Nova, 17, en horari de 9h a 14h de dilluns a divendres.

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI o passaport del sol·licitant i del representant, si s'escau

 En el cas de representació legal documentació acreditativa d'aquest fetCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-07-2023 12:24