Sol·licitud certificat reconeixement del grau de discapacitat

Molts tràmits de la Generalitat de Catalunya, de l’àrea de benestar i família, es poden sol·licitar a través de l'Oficina d'atenció a la Ciutadania, que els gestiona i que els envia a l’administració corresponent. 
Es pot tramitar directament en algunes de les oficines de Benestar i Família.

La documentació requerida ha de ser original. 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

 

Qui el pot demanar?

Les persones que, a causa d'una malaltia permanent, es troben en situació de discapacitat per a les activitats de la vida diària.
Les persones que pateixen alguna disminució, seqüela d'una malaltia física, psíquica i/o sensorial, i necessitin saber el grau de discapacitat.
Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideraran afectades per una discapacitat en grau igual o superior al 33%, exclusivament als efectes de la Llei 51/2003 d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
Si volen tenir reconegut un grau de disminució igual o superior al 33% a tots els efectes, cal que sol·licitin la valoració de l'ICASS, que els reconeixerà el grau de disminució que els correspongui segons les taules de valoració de la discapacitat establertes per la normativa aplicable.


Canals de tramitació

Oficines de Benestar social i família de la Generalitat de Catalunya més properes:

Oficina de Benestar Social i família Granollers
C/ de Sant Jaume, 48
Telèfon 93 879 20 86 / Fax 93 879 30 04
Horari de registre: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat a l'agost i els dies 24 i 31 de desembre

Oficina de Benestar Social i Família Canovelles
Plaça de Pau Casals, s/n
Telèfon 93 846 45 22 / Fax 93 846 41 50
Horari de registre: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat a l'agost i els dies 24 i 31 de desembre.PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-07-2023 11:26