Sol·licitud / renovació targeta identificativa mercat no sedentari

Tal com estableix l’article 6 del Decret 162/2015 de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, els ajuntaments han de comprovar anualment que els titulars de les autoritzacions compleixen les condicions establertes en l’article 4, per poder exercir la venda al mercat de marxants de la Garriga.

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 Pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil

 Rebut en curs del pagament de l'assegurança de Responsabilitat Civil

 Una fotografia del titular de la parada

 Una fotografia del suplent de la parada

 Certificat de la conformitat del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) (si s'escau)

 Certificat de la formació adequada en matèria d'higiene i seguretat alimentàries (si s'escau)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat ·Documentació necessària?·

Preu

Tràmit gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-07-2023 15:51