Renovació cada 2 anys de l'Empadronament dels Estrangers no Comunitaris

Els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent han de renovar cada 2 anys des de la data d'alta en el Padró de La Garriga la voluntat de seguir empadronats al municipi

Observacions:
De la documentació requerida cal aportar original i fotocòpia. Aquestes s'han de portar ja fetes.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

L'interessat major d'edat empadronat a La Garriga. En el cas de menors d'edat hauran de venir els pares.

Documentació necessària?

 Carta de l'Ajuntament, si l'ha rebut

 Original del document d'identitat vigent

 En cas de renovació de la targeta de residència porta original i fotocòpia del permís i el justificant de la renovació

 Original i fotocòpia del document d'identitat vigent del representant legalEn el cas de menors d'edat

 Original i fotocòpia del llibre de família amb la inscripció del menor o sentència judicial atorgant la custòdiaEn cas de menors d'edatCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-07-2023 15:34