Ocupació de la via pública: tall de carrer

És el permís que cal demanar si es vol tallar un carrer, és a dir interrompre completament la circulació durant unes hores (per fer feines de càrrega i descàrrega de material d'obres, instal·lar grues, mudances i altres).

Atenció:

  • Cal fer aquest tràmit amb temps suficient (mínim 72 hores) per advertir els usuaris de la via pública
  • Cal que la petició sigui justificada

 Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

 

Qui el pot demanar?

El responsable de l'activitat que s'ha de realitzar i que motiva la petició.
Un cop atorgat el permís, el titular està obligat a senyalitzar el tall de carrer prèviament amb els elements necessaris i retirar la senyalització un cop acabada l'activitat que ha motivat la sol·licitud.

Quan es dóna resposta?

Immediata

Documentació necessària?Canals de tramitació

PresencialmentComissaria de la Policia Local Carrer Centre, 608530 - La Garriga (Barcelona)Oficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació necessària.

Preu

Art. 6, tarifa 1 de l'Ordenança municipal T01, Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-07-2023 15:32