Llicència municipal per a la venda d'articles de pirotècnia (Sant Joan)

Sol·licitud per a la venda d'articicles de pirotècnica durant les festes de Sant Joan i Sant Pere.

En quines dates es pot fer?
En el període comprés entre el mes de gener i maig (ambdós inclosos) de l'any en curs.

Què es lliura?
Certificat de la junta de govern local o del Decret de l'Alcaldia mitjançant el qual s'autoritza la venta de productes pirotècnics en les dates assenyalades

Què es rep?
Document oficial de l'Ajuntament mitjançant el qual s'autoritza al titular de l'activitat a vendre productes pirotècnics en el lloc establert i en dates concretes.

Informació Addicional

Observacions:
El document amb la llicència per a la venta d'articles de pirotècnia es lliurarà un cop l'interessat hagi abonat la taxa corresponent.
 

On es pot trobar més informació?:

  • Subdelegació del Govern a Barcelona C. Mallorca 278, Barcelona, Tèlf. 93.520.99.94
  • A la regidoria d'Acció Territorial i Sostenibilitat, Tèlef. 93 860.52.90

Altres Informacions d'interès:
Amb anterioritat a la sol·licitud de la preceptiva llicència municipal, el titular hauà d'haver sol·licitat autorització a la subdelegació del govern a Barcelona, C. Mallorca núm. 278 de Barcelona (Tèlf. 93.520.99.94)

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

El titular de l'activitat sigui persona física o jurídica o el representant de la mateixa i sempre que disposi de la preceptiva autorització de la subdelegació del govern a Barcelona (Carrer Mallorca 278, Barcelona, Telèfon 93 520 99 94)

Quan es dóna resposta?

Dos mesos.
El silenci administratiu s'entendrà negatiu


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar tota la documentació necessària.

Preu

Art. 6, tarifa 1, 1.02 de l'Ordenança T01, Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-07-2023 15:19