Fes de Vida i Estat

Observacions:
Si l'interesat no pogués acudir-hi personalment per trobar-se impedit, podrà acudir-hi una altre persona, que haurà d'aportar, en tot cas, el seu document d'identitat, el del interessat i un Certificat mèdic recent (no s'admetran Certificats mèdics d'una antiguitat superior a quinze dies) o altres documents que acreditin la situació esmentada.

Qui el pot demanar?

Comparèixer l'interessat al Registre Civil de residència

Documentació necessària?

 Document d'identitatCanals de tramitació

PresencialmentCan RaspallCarrer Banys, 38-4008530 - La Garriga (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 12:32