Drets ARCO - Accés, rectificació, oposició a dades personals

Aquest tràmit us permet:

1.- Obtenir informació sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

2.- Rectificar les dades personals que consten en els fitxers de dades de l'Ajuntament quan siguin errònies o incompletes.

3.- Suprimir les dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD.

4.- Sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals quan no sigui necessari el consentiment per tractar les dades (sempre que no hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari) i quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

Només es pot exercir aquest dret si no ha passat un any des que es va exercir per darrer cop, tret que hi hagi un interès legítim.

Excepcions:

  • Si hi ha una prohibició legal.
  • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat.
  • Per qüestions de seguretat pública.
  • Per protegir els drets i les llibertats de tercers.
  • Per necessitats d'una investigació policial.
  • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries.

 

 Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física.

Quan es dóna resposta?

Cal donar resposta en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud, tant si l'Ajuntament té les dades com si no les té.

Documentació necessària?

 Instància general (si el tràmit és presencial)

 DNI del signant de la sol·licitud (si el tràmit és presencial)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Exercici del dret d'accés
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Exercici del dret d'oposició
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Exercici del dret de supressió
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Exercici del dret de rectificació

Preu

Tràmit gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2023 13:15