Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Quan es dóna resposta?

Dins del mes següent a la data de la comunicació, l'Ajuntament ha de resoldre, motivadament si es tracta d'una modificació no substancial o substancial.


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència o comunicació prèvia... (Ordenança municipal T11)
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2023 17:04