Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc.

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.


Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat de la ciutadania i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència o comunicació prèvia... (Ordenança municipal T11)
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2023 17:00