Certificat Històric d'Empadronament

Certificat conforme s'acredita el domicili de l'interessat en una data determinada

Qui el pot demanar?

L'interessat o persona a qui s'ha delegat

Documentació necessària?Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-04-2020 17:11