Certificat d'empadronament col·lectiu

Aquest tràmit us permet sol·licitar un certificat d'empadronament COL·LECTIU o de CONVIVÈNCIA, on es justifica totes les persones empadronades en un mateix domicili.

IMPORTANT:
Els certificats de convivència per defecte s'expediran de manera numèrica sense dades dels convivents.

En el cas que es requereixin les dades de les persones del domicili caldrà disposar del consentiment de cessió de dades padronals de cada persona empadronada al domicili. Trobareu el full d'autorització tant per a persones majors com menors d'edat als models complementaris del final de la fitxa del tràmit. 

La validesa dels certificats d'empadronament és de 3 mesos.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat empadronada al domicili.

Documentació necessària?

 Original del document d'identitat vigent

 Autorització signada per l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.

 Original del DNI/Passaport/NIE de l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona

 Consentiment per a l'expedició de volants o certificats col·lectius al padró municipal d'habitants-menors

 Consentiment per a l'expedició de volants o certificats col·lectius al padrò municipal d'habitantsCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)

Preu

2,15 euros

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2023 12:52